navigacija  Začetna stran
Služba za mlade bralce v Mariborski knjižnici

MB-KNJIZNICA-LOGOTIPjpgSlužba za mlade bralce ima v Mariborski knjižnici in tudi v slovenskem merilu posebno mesto, pomen in zasnovo. Izhodišče ima v načrtu dr. Bruna Hartmana o razvoju mreže javnih knjižnic na območju občine Maribor iz leta 1969. Leta 1970 je Ignac Kamenik, takratni ravnatelj Mestne knjižnice, začrtal Službo za mlade bralce kot notranjo organizacijsko enoto, ki od začetkov in vse do danes utrjuje svoje specifično strokovno delovno področje: sistematično, redno, aktualno in strokovno ukvarjanje z mladimi bralci od predbralnega obdobja do 15. leta starosti. Organizacijsko je rastla s širitvijo knjižničnega sistema, v več kot štiridesetih letih se je smotrno dopolnjevala, prilagajala potrebam okolja in usmeritvam šolstva ter sledila novim komunikacijskim tokovom. Njene naloge se v skladu s cilji Mariborske knjižnice zaokrožajo v tri vsebinske in organizacijske sklope: skrb za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva za otroke in mladostnike, bibliopedagoško delo z mladimi bralci ter sodelovanje knjižnice v javnosti, v različnih projektih za promocijo branja, mladinskega knjižničarstva in umetnosti pripovedovanja. Vse to jo vseskozi prepleta z različnimi organizacijskimi enotami znotraj knjižnice in v širšem slovenskem prostoru. Izjemno strokovno dediščino so mariborski mladinski knjižničarji pod uredniškim očesom Darje Kramberger in Maje Logar popisali v zborniku Splet znanja in domišljije: zbornik ob petdesetletnici mladinskega knjižničarstva v Mariboru: 1953–2003 (2006). Književna, knjižna in knjižnična vzgoja mladega bralca so v ospredju vsega njenega prizadevanja, umetnost pripovedovanja v najširšem smislu pa je njena dejavnost, ki jo od začetka prepleta z vsemi oblikami bibliopedagoškega dela. Ima stalno bazo številnih izjemnih pripovedovalcev, ki se izpopolnjujejo in iščejo nove poti, polje pripovedovanja pa že dve desetletji selijo tudi v prostor odraslega poslušalstva ter ga prepletajo s kulturno dediščino in narečji. V okviru njenega delovanja so prvič na področju slovenskega splošnega knjižničarstva zaživeli Pravljični dnevi s pravljično šolo ali simpozijem. Služba za mlade bralce se lepo povezuje z revijo Otrok in knjiga, Mariborska knjižnica pa je v okviru Službe za mlade bralce izdala še monografiji Sedi k meni, povem ti eno pravljico (2006) ter Za pravljice odklenjene ključavnice (2012).

 
 

Novice

25 let Slovenske sekcije IBBY!

News image

Slovenska sekcija IBBY je bila 7. septembra 1992 na kongresu...

več...

Priznanja Slovenske sekcije IBBY promotorjem mladinske knjiž

News image

Letos, ko Slovenska sekcija IBBY praznuje svojih 25 let, smo...

več...

IBBY nalepke

News image

Slovenska sekcija IBBY je pripravila nalepke za promocijo ml...

več...

36. kongres IBBY

News image

  36. kongres IBBY bo v Atenah od 30. avgusta do 1. septe...

več...

Ljubljana - Unescovo mesto literature

News image

Ljubljana je v letu 2015 prejela stalni naziv UNESCOVO mesto...

več...