navigacija  Začetna stran
Andreja Urbanec, knjižničarka na OŠ Orehek Kranj

andreja urbanecAndreja Urbanec je diplomirala iz bibliotekarstva in geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in je od leta 2010 pa je zaposlena na OŠ Orehek Kranj. Že odkar je začela delati v šolski knjižnici, se poleg osnovnega knjižničarskega dela posveča raznolikim dejavnostim, ki mlade navdušujejo za branje in delo s knjigo. Koordinira Bralno značko, projekta Rastem s knjigo in Naša mala knjižnica, izvaja interesne dejavnosti, povezane s knjižnico (knjižničarski krožek), in spodbuja delavce šole k bralni znački za odrasle. Sodeluje pri kulturnih prireditvah na šoli in izven nje, oblikovala je šolska glasila in obudila šolski radio, poleg tega pa skrbi tudi za urejenost šolskih spletnih strani in šolske kronike. Leta 2011 je prevzela koordiniranje študijske skupine za osnovnošolske knjižničarje na Gorenjskem, večkrat je predstavljala primere dobre prakse na različne teme, med drugim tudi različne oblike motivacije za branje. Kot šolska knjižničarka na osnovni šoli združuje knjižničarstvo ter vzgojo in izobraževanje. Mladim bralcem je zgled, pozitiven odnos do branja kaže skozi svoje delo in dodatne dejavnosti, ki promovirajo knjigo in branje.

 
 

Novice

Priznanja slovenske sekcije IBBY promotorjem mladinske knjiž

News image

Letos je Slovenska sekcija IBBY devetič zapored podelila pri...

več...

Slovenska kulturna dediščina

News image

Bralnospodbujevalna akcija od 2. aprila do 31. decembra 2018...

več...

36. kongres IBBY

News image

V Atenah je od 30. avgusta do 1. septembra 2018 potekal 36...

več...

IBBY nagrade 2018

News image

Vse IBBY nagrade so bile podeljene na 36. kongresu IBBY v At...

več...