navigacija  Začetna stran Slovenska sekcija Priznanja Slovenske sekcije IBBY
Zdenka Gajser

Zdenka Gajser foto Alenka Spacal clanekZdenka Gajser, višja knjižničarka v Mariborski knjižnici, prejme nagrado Slovenske sekcija IBBY 2017, ker od vsega začetka leta 1991 izrazito deluje na polju mladinskega knjižničarstva, umetnosti pripovedovanja in bibliopedagoškega dela. Njeno delo je tesno povezano z mladim bralcem, saj je sodelovala pri ureditvi mladinskih oddelkov Mariborske knjižnice, soustvarja Študijsko zbirko in Arhivsko zbirko slikanic, bralcem predstavlja aktualna in klasična besedila, snuje sodobne pristope v bibliopedagoških dejavnostih, skrbi za razstavno dejavnost za mlade bralce, bogata pa je tudi njena publicistična dejavnost. Posebej se je posvetila raziskovanju ljudske pravljice, njene motivike, sporočilnosti in možnosti njenih povezav z delom z otroki, mladostniki in odraslimi. Svoje delo je posvetila tudi delu z uporabniki s posebnimi potrebami ter izobraževanjem in seminarjem, ki jih za pripovedovalce, vzgojitelje, učitelje ter študente in dijake pedagoških usmeritev izvaja v Mariborski knjižnici in po vsej Sloveniji v povezavi z Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS, s Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru, z Zavodom za šolstvo Republike Slovenije ter s številnimi posamezniki in skupinami, ki so strokovno razvijali področje pravljice in pripovedovanja. V okviru Službe za mlade bralce je bila pobudnica Pravljičnih dnevov, od leta 2003 pa skupaj z Ljobo Jenče tudi organizatorka Pravljične šole in kasneje še simpozijev. Od leta 2009, ko je Mariborska knjižnica zasnovala projekt Pravljični večeri za odrasle, je Zdenka Gajser zaznamovala pripovedovalsko skupino in tudi celotno slovensko pripovedovalsko prizorišče. Zdenka Gajser nedvomno pionirka na področju pripovedovanja in je zato »nič v povezavi s pravljicami ne more lepše opredeliti, kakor jo njena misel, da so pravljice kraji in letni časi človeškega srca«.

 
 

Novice

2. april 2021 – mednarodni dan knjig za otroke

News image

Letošnjo poslanico in plakat je pripravila Ameriška sekcija ...

več...

Bralno spodbujevalna akcija ob 2. aprilu

News image

Slovenska sekcija IBBY spodbuja praznovanje 2. aprila oz. ra...

več...

Andersenova in druge nagrade IBBY 2020

News image

Andersenovi nagrajenki in nagrajenci drugih dveh IBBY nagrad...

več...